Tanodáról

Hisszük, hogy mindenki kíváncsinak születik és meg tudja tanulni azt, amit igazán szeretne. Nincs is másra szükség, csak izgalmas kihívásokra és kérdésekre, biztonságra, támogatásra és lehetőségekre.

Mi is ez a Tanoda? 

Egy olyan hely, ahol örömteli a gyermekkor. Alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó tanulócsoport vagyunk, ahol van időnk egymásra. Együtt gondolkodunk, együtt fedezzük fel a világot. Intenzíven foglalkozunk a gyerekek mentális állapotával. Biztosan elsajátíttatjuk és begyakoroltatjuk az alapkészségeket (olvasás, írás, számolás). Mindezt örömteli tanulással, stressz, témazárók, felelések nélkül! A kíváncsiságukra alapozunk. Hagyjuk a gyereket gyereknek maradni, hogy játsszon, rajzoljon, mozogjon, aktívan, tevőlegesen vegyen részt saját fejlődésében!

 

Mi a célunk? 

A gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve, tanuló- szülő-nevelő hatékony együttműködésével, kíváncsiságra épülő, támogató tanulási környezet biztosítása. Az alapkészségek elsajátításán túl megtanítani az odafigyelést saját magukra, társaikra és a környezetükre. A logikus gondolkodás, az együttműködés, az elfogadás, az alkalmazkodóképesség fejlesztése. Egészséges, környezettudatos életmódra nevelés. Jól tájékozott, kultúrára, művészetekre éhes, tettrekész gyerekek nevelése, akik magabiztosak, kiegyensúlyozottak. kreatívak!

 

Mit nyújtunk?  

Zökkenőmentes átmenetet az óvoda és az iskola között. Hagyományos tanterem nélküli, élményalapú, játékos tanulást. Természet közeli, tapasztaláson alapuló ismeretszerzést. Kis létszámú foglalkozásokon egyénre szabott alapfokú oktatást, ahol mindenki a saját tempójában halad. Játékos angol nyelvű foglalkozásokat. Sokoldalú mozgásfejlesztést sportjátékokkal és mozgáskottával. Drámajátékot az önismeret, a beszédbátorság, a konfliktuskezelés fejlesztésére. A gondolkodás mélyítését táblás játékokkal, fejtörőkkel, rejtvényekkel, logikai feladatokkal, LÜK játékkal.

 

Világfa Közhasznú Alapítvány

NaposHoldas Tanoda

adószám: 18717749-1-13

számlaszám: 11600006-00000000-25312140

cím: 2440. Százhalombatta. Est u. 86. 

Képviselők:

Kollár Anikó tanoda2017@gmail.com, +36709408922

Rédli Éva naposholdas@gmail.com, +36204557601