Nyílt nap a Napos-Holdasban

A NaposHoldas Tanoda elsősorban az élményalapú, játékos tanulás színhelye szeretne lenni, mely átlátható világot teremt a gyermek köré, biztos szokásritmusokkal, a “keveset, lassan, jól” elvét szem előtt tartva. Bízunk benne, hogy itt valóban azt nyújthatjuk a gyerekeknek, amire, tudjuk, a legnagyobb szükségük van: érzelmi biztonságot, állandó szeretetet, figyelmet, fészekmeleget. Épp úgy, mint otthon, a családban.

Tanodánk NYÍLT NAPOT tart

Kedves Szülők!

Folyamatos időpont egyeztetéssel EGYÉNI NYÍLT NAPOT TARTUNK tanulócsoport-kisiskolánk iránt érdeklődő családoknak.

Kifáradt a gyermeked október végére? Sok a zaj, ricsaj? Nagy a tömeg? Szeretnéd, hogy olyan kis létszámú csoportban tanuljon, ahol jut idő mindenkire? Gyere el hozzánk! Mottónk: Érzem, Érintem, Értem. A nyílt nap alkalmával szeretnénk tájékoztatást adni, a tanoda/tanulócsoport működéséről, csatlakozási lehetőségeiről, programjairól. Szeretnénk minden olyan kérdést megválaszolni, ami a szülőket foglalkoztatja az alternatív oktatási/pedagógiai programunk kapcsán.

Kinek szól a nyíltnap?

A találkozó 1-4 évfolyamot kezdő alsó tagozatos gyerekek szüleinek szól, akik egy kis létszámú közösségben képzelik el gyermekeik taníttatását, tervezgetik a jövő évet, vagy az évkezdés tapasztalatai azt súgják, hogy váltaniuk kell. Természetesen a gyermekeket is örömmel várjuk, hogy kicsit ismerkedhessenek a környezettel, bekapcsolódhassanak aktuális beltéri vagy kültéri foglalkozásunkba.

Hol lehet jelentkezni?

Jelentkezni a lenti gombra kattintva valamint telefonon vagy emailben lehet.

Mindenkit szeretettel várunk! Napos-Holdas Tanoda csapata

Jelentkezem

KÜLDETÉSÜNK

„Tenyeremben a világ. – Érzem. Érintem. Értem.”

Tanodánk a gyermekek szabadságának, kreativitásának, önismeretének és öntudatra ébredésének otthona, olyan tér, ahol a gyerekek „bármilyenek” lehetnek. Ennek a bármilyennek a szabadsága teremti meg azt a biztonságérzetet, elfogadást és békét, amelyre minden gyermeknek szüksége van a személyisége egészséges fejlődéséhez. Legyen örömteli a gyermekkor! Hogy a gyerekek ne elszenvedői legyenek az oktatásnak, hanem aktívan, tevőlegesen vehessenek benne részt. A kíváncsiságukra alapozunk. Hagyjuk őket gyerekeknek maradni, hogy játsszanak, rajzoljanak, mozogjanak. Ezek által bontakoztatjuk ki a személyiségüket, tudatosítva és megerősítve bennük: legyél, aki vagy! Olyan tanodát szeretnénk létrehozni, amely elvárásokat támaszt, de elsősorban mégis szereti a gyerekeket. És megtanítja őket szeretni.

A Tanodáról

A Tanoda egy alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó tanulócsoport, ahol van időnk egymásra. Együtt gondolkodunk, együtt fedezzük fel a világot. Intenzíven foglalkozunk a gyerekek mentális állapotával. Biztosan elsajátíttatjuk és begyakoroltatjuk az alapkészségeket (olvasás, írás, számolás). Mindezt örömteli tanulással, stressz, témazárók, felelések és házi feladatok nélkül! Nem tantárgyakban gondolkodunk, hanem játék alapú foglalkozásokban, projektekben, témahetekben. A Tanoda hivatalosan nem oktatási/nevelési intézmény. Állami támogatásban nem részesül. Folyamatosan keressük a támogatókat, részt veszünk pályázatokon. A tanárok fizetését, az ingatlan bérleti díját/fenntartását, a szükséges eszközöket/felszereléseket, a gyerekek étkeztetését, a szervezett programokat, kirándulásokat szülői befizetésekből fizetjük.

Nincsenek kőbe vésett szabályok

A szülők, a gyerekek és a nevelők együtt alakítják ki azt, ami mindenkinek jó és élvezetes.
Nincs meghatározott ideje a foglalkozásoknak, minden akkor és addig történik, amikor mi úgy érezzük, hogy most kell kezdeni/befejezni.
Ez a „szabadság” nem korlátok nélküli, természetesen a napi rutin, szabályrendszer nagyon fontos a gyerekeknek, mert ezzel érzik biztonságban magukat.

Céljaink

 • Az alapkészségek elsajátításán túl megtanítani az odafigyelést saját magukra, társaikra és a környezetükre is.
 • A gyerekek érzelmi képességeinek, együttműködő készségének fejlesztése, hogy boldog és alkotó felnőttekké váljanak. 
 • Az elfogadás, az alkalmazkodóképesség fejlesztése.
 • Zökkenőmentes átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között. 
 • Hagyományos tanterem nélküli, élményalapú, játékos tanulás megteremtése.
 • Természet közeli, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
 • Kis létszámú foglalkozásokon egyénre szabott alapfokú oktatás, ahol mindenki a saját tempójában halad. 
 • Sok oldalú mozgásfejlesztés testneveléssel, sportjátékokkal, jógával és tánccal.
 • Egészséges életmódra nevelés.
 • Az önkifejezés, önbizalom fejlesztése drámajátékkal.
 • Logikus gondolkodás fejlesztése táblás játékokkal, fejtörőkkel, rejtvényekkel, logikai feladatokkal, LÜK játékkal.  

Nézeteink az oktatásról

Tanodánkban a „tanulás” egy olyan rendszer, amelyet a pedagógusok folyamatosan formálnak. Egy igazi csapatmunka, ahol hasonlóan gondolkodunk a nevelésről, oktatásról. Ahol folyamatosan összedolgozunk, kiegészítjük egymást. Hisszük, hogy mindenki kíváncsinak születik és meg tudja tanulni azt, amit igazán szeretne. Nincs is másra szükség, csak izgalmas kihívásokra és kérdésekre, biztonságra, támogatásra és lehetőségekre. Tudjuk, hogy a gyermekeink a tudásukat önmaguk építik fel, így alapvető számunkra a tapasztalatszerzés, az értő gondolkodás, a kísérletezés és az ismeretszerzés egyéni útjainak elfogadása és támogatása. 

A kevesebb több!

  Egy kisgyereknek rengeteg mozgásra van szüksége! Nem mindennapos testnevelésre! Fogócskára, bújócskára, labdajátékokra. A szabad mozgások válnak a javukra úgy ortopédiailag, mint pszichológiailag. A kevesebb több! Kevesebb óra, kevesebb tananyag, kevesebb gyerek jusson egy tanárra. A tantervet a mindenkori helyhez, időhöz és az egyes gyerekhez kell igazítani. Vagyis differenciálni kell, ami a modern pedagógia alapszava. Mindehhez rugalmas, ugyanakkor hatékony és áttekinthető rendszer felépítése a célunk és feladatunk.

Jelentkezem

Világfa Közhasznú Alapítvány

NaposHoldas Tanoda

adószám: 18717749-1-13

számlaszám: 11600006-00000000-25312140

cím: 2440. Százhalombatta. Est u. 86.

Képviselők:

Kollár Anikó tanoda2017@gmail.com, +36709408922

Rédli Éva naposholdas@gmail.com, +36204557601