A Világfa Közhasznú Alapítvány 2007-ben jött
létre; kiemelkedően közhasznú tevékenysége a
nevelés és az oktatás, ezen belül gyermekköz-
pontú nevelési programot dolgoz ki és valósít
meg az alapoktatásban.

Az alapítványunk által fenntartott Naposholdas
Családi Napközi 2007 szeptembere óta működik
Dunafüreden, napközbeni ellátást - gondoskodást,
nevelést, képességfejlesztést - biztosítva a 2-7 éves
korú kisgyermekeknek.

Alapítványunk a fentieken túl dráma- és színjátszó
foglalkozásokat szervez óvodás- és iskoláskorú gye-
rekeknek, valamint minden évben megrendezi a "Le
a cipővel!"
tábort.

Az alapítvány adószáma 18717749-1-13


Részletek a Világfa Alapítvány és a Sérültekért Alapítvány
költészet napi műsorából (RealPlayer)
(MediaPlayer)
      (Hangos) képeslap a szereplőkkel