Nagy jelentőséget tulajdonítunk azoknak a játékoknak, melyek az összetartozás érzését erősítik a gyerekekben. Ilyenek például a dramatikus játékok, melyek igazi élményt nyújtanak: az együttlét, az összetartozás, az "itt és most én vagyok a fontos" élményét. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy megkönnyítsük a kisgyermek számára az érzelmek kifejezését, s ezzel teret adjunk társas kapcsolatainak, kommunikációjának szabad fejlődéséhez.Mivel a kisgyermek "érzelmi gondolkodó", támogatnunk kell abban, hogy életkori sajátosságainak megfelelően fejezhesse ki magát. Ez pedig ebben az időszakban a szabad mozgás, a tánc, a testbeszéd egyéb megnyilvánulásai (mimika, gesztus stb.) A test beszéde a legősibb nyelv, a legtermészetesebb és legelemibb megnyilvánulásunk. A gyermek még ösztönösen jól és őszintén használja ezt a nyelvet, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több
alkalmat adjunk neki arra, hogy érzelmi képességeit a számára legtermészetesebb módon alakítsa és fejlessze, és ezáltal tegyen szert olyan alapvető emberi képességekre, mint az önismeret, az empátia, a konfliktusmegoldás és az együttműködés készsége.